Özka-Kalyon Ortaklığı Kurbağalıdere Projesi

Proje ile hedeflenen 2960mm tarama çaplı TBM’in 3120mm tarama çapına çıkartmak ve klasik segment taşı döşeyen yapıdan boru itme olarak yararlanmaktır.

Bu hedefler doğrultusunda 3 aylık bir tasarım ve imalat aşamasından sonra revize edilen TBM, pipe jacking olarak devreye alınmış ve şu anda çalışmaya devam etmektedir.

Firma, bu revizyonla 8-10 ay olan TBM teslimat süresini 3 aya düşürerek zamandan büyük tasarruf sağlamıştır. Ayrıca proje maliyeti TBM tarafında % 35’e varan oranlarda düşürülmüştür.

Projede kullanılan malzeme/ekipmanın tamamı yurtiçinden sağlanmıştır.

 

(Sayfanın son güncelleme tarihi: 12.01.2016)