Şirketimiz bünyesinde 3245 mm işleme çapına sahip tünel açma hizmet robotu sistemi (TBM) geliştirilmiştir. Sistemde ortalama zemin şartlarına göre yük hesaplamaları yapılarak kesici kafa sistem tasarımları ve tünel boşaltma sistemi konstrüksiyon tasarımları devreye alınmıştır. Sistemle ilgili olarak sanal ortamda gerçekleştirilen mekanik sistem tasarımlarının uygun yükleme analizleri, sistemin kazma işlemiyle birlikte tahkimatı gerçekleştirecek mekanizma tasarımları ve hareket analizleri ve sistem için hidrolik devre tasarımları geliştirilmiştir.

Yerli olarak ilk kez geliştirilen sistem için sahada çalışma sırasında kazı parametrelerinin, çalışma şartlarına ilişkin çevresel özelliklerin algılanması, arızalara karşı operatörü bilgilendiren ve gerekli önlemleri alabilecek kontrol ve işletim sisteminin geliştirilerek devreye alınmıştır. Bu kapsamda uzaktan kontrollü(kazı ve tahkimatı otomatik gerçekleştirebilen), operatör paneli ve kullanıcı arayüzü geliştirilerek sistemin kazı esnasında parametrelerin izlenmesi ve operatör bilgisine sunulmuştur.

Arcan Makina olarak 1997' den beri inşaat ve tünel sektörüne yönelik ithal hizmet robotlarının (TBM) revizyonları konusunda çalışmalara gerçekleştirilmiştir. İlk yerli mekanik ve işletim sisteminin geliştirilmesi ve devreye alınmasıyla ülkemiz adına tünel ve madencilik sektörüne yönelik teknolojinin geliştirilmesi ve katma değer yaratılması sağlanacaktır.

ARM tarafından geliştirilen ürün, elektrik, hidrolik ve optik teknolojilerini bir araya getirmektedir. Güvenli, güvenilir, yüksek etkili ve hızlı bir yapı sağlamak için tünel kazısı, demontaj ve astarlama işlemlerini tamamlar.

Yumuşak, yapışkan topraklarda, toprak basıncı desteği olan tünel açma makinaları tercih edilen bir seçenektir. EPB sistemi, kazılan malzemeyi, esnek, plastik destek ortamı olarak kullanılan bir toprak macununa çevirir. Bu, tünel yüzündeki basınç koşullarının dengelenmesini mümkün kılar, toprağın kontrolsüz olarak makineye girmesini önler ve minimum yerleşim ile hızlı tünel oluşturma koşullarını yaratır.

Yüzey Basıncı ve Sabitleme

Earth Pressure Balance Sistemi'nin özel özelliği, kazılan toprağı doğrudan destek ortamı olarak kullanmalarıdır. Bu yöntem, yüksek kil ve silt içeriği ve düşük su geçirgenliği olan kohezyonlu topraklarda ilk tercihtir. Aletle donatılmış döner bir kesici tekerlek tünel yüzüne bastırılır ve malzemeyi kazındırır. Toprak, orada bulunan toprak macunu ile karıştığı açıklıklar vasıtasıyla kazma odasına girer. Kesme tekerleğinde ve bölme karıstırma kolları, istenilen dokuya gelene kadar macunu karistirir. Perdeler, itme silindirlerinin basıncını yumuşak toprak macununa aktarır. Eserin kazma odasındaki basıncı çevredeki toprak ve yeraltı suları arasındaki basınca eşit olduğunda gerekli dengeye ulaşılmıştır.

  • Kil, kumlu veya düzensiz sertlik bileşik katmanında kazı yapmak üzere tasarlanmıştır.
  • Açık tip, yarı açık tip ve yakın tip değiştirilebilir.
  • Gelişmiş ve güvenilir kesici kafalı tasarım ve pasa geliştirme sistemi.
  • Güvenilir ana yatak, shield sızdırmazlığı ve ana tahrik dişli kutusu, uzun kullanım ömrü.
  • Gerçek zamanlı çevrimiçi izleme ve veri toplamayı gerçekleştirmek için PLC sistemi.

 

Arcan Makina, ARM EPB-3245 ile Türkiye'deki ilk üretici firma olmuştur. Bu şekilde orta ölçekteki tünel çaplarında yurtdışına bağımlılık kalmamıştır.

ARM TBM EPB-3245